Katolikus Főgimnázium, Kassa, 1878

A JÁSZÓVÁRI A PREMONTREI KANONOKREND KASSAI FŐGYMNASIUMÁNAK ÉVI JELENTÉSE az 1878/79. tanévről. KÖZREBOCSÁTJA: ешшш пикш főgymn. igazgató tanár. KASSA, nyomatott Kosch és Scharf kő- és könyvnyomdájában.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents