Katolikus Főgimnázium, Kassa, 1911

iW/lL— A JÁSZÖVÁRI PREMONTREI KANONOKOK KASSAI FŐGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1911—1912. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI : KARSAI ERVIN IGAZGATÓ. KASSA NYOMATOTT A „SZENT ERZSÉBET“-NYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL 1912.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents