Premontrei katolikus főgimnázium, Kassa, 1882

A JÁSZÓVÁRI ft PREMONTREI ΝΟΝΟ KR END KASSAI FŐGYMNASIUMlNAK ÉVI JELENTÉSE az 1882/83. tanévről. KÖZLI: Benedek Ferencz, FŐGYMN. IGAZGATÓ TANÁR. KASSA, ΡΑΝΝΟΝΓA-k'oNYVNTOMDA ÉS KIADÓ-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁGr 1888,

Next

/
Thumbnails
Contents