Premontrei katolikus főgimnázium, Kassa, 1883

A JÁSZÓVÁRI PRÉMONTRÉI KANONOKREND KASSAI FÖGYMNASIUMÁNAK ÉVI JELENTÉSE 1883/84. tanévről. közli: Benedek Ferencz, FŐGYMN- IGAZGATÓ-TANÄR. KASSA PANNONIA KÖNYVNYOMDA ÉS KIADÓ-RÉSZVÉNYT ARSASÁG·. 1884.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents