Premontrei katolikus főgimnázium, Kassa, 1887

JASZOYÄRI PREMONTREI KANONOKREND KASSAI FŐGIMNÁZIUMÁNAK ÉVI JELENTÉSE az 1887—88. tanémről. KÖZLI : NÁTAFALUSSY KORNÉL, fó'gimn. igazgató. KASSA, NYOMATOTT RIES LAJOS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1888.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents