Premontrei katolikus főgimnázium, Kassa, 1895

KASSAI FŐGIMNÁZIUMÁNAK ÉVI JELENTÉSE AZ 1895-96. ISKOLAI ÉVRŐL. Közli : Dr. STŐHR SZIÁRD igazgató. KASSA NYOMATOTT RIES LAJOS KÖNYVNYOM Ó-INTÉZETÉBEN JÁSZÓVÁRI PREMONTREI KANONOKREND

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents