Katolikus leánygimnázium, Kassa, 1939

Nyomatott a »Grafika* könyvnyomdái műintézetben Kassa, F6 utca 82. szám. 1940-1871 DUNÁNINNENI kát, tankerület. KASSÁI TANKERÜLET. Közli: AZ IGAZGATÓSÁG. Á SZENT ORSOLYARENDIEK KASSAI ANGELINUM LEÁNYNEVELŐ INTÉZET R. K. LEÁNYGIMNÁZIUMÁNAK (fennállása 4. évében) R. K. LEÁNYLÍCEUMÁNAK (fennállása 2. évében) ÉVKÖNYVÉ AZ 1939-40. ISKOLAI ÉVRŐL.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents