Községi polgári fiú- és leányiskola, Kassa, 1887

KASSA SZAB. KIR. VÁROS m f f 11 ÉRTESÍTŐJE az 1887!s-ik tanévről. KÖZLI: MÁRTONFY MÁRTON, IGAZGATÓ. f > Hl i||j III 'I1 !« I I I I' I II Hl 1,1.1 m § n :? I |! 41 i ili Kassa NYOMATOTT RIES LAJOS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN III i b (,,i III! I III I §

Next

/
Thumbnails
Contents