Kataszteri Közlöny 1897 (6. évfolyam, 1-12. szám)

;> i4 í KATASZTERI KÖZLÖNY SZAKLAP A KATASZTER ÉS BIRTOKRENDEZÉS KÖRÉBŐL Szerkesztette DOBROVICS VIKTOR m. k. háromszögelő mérnök. Kiadja SPINNER GYÖRGY m. k. háromszögelő mérnök. VI. ÉVFOLYAM. УЬЯЬ BUDAPEST, ím NYOMATOTT NEUMAYER EDE KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents