Kataszteri Közlöny 1901 (10. évfolyam, 1-12. szám)

;> 2 í í KATASZTERI KÖZLÖNY SZAKLAP A KATASZTER, TELEKKÖNYVI BETÉTSZERKESZTÉS ÉS BIRTOK­RENDEZÉS KÖRÉBŐL. VI/ SZERKESZTI ÉS KIADJA: DOBROVICS VIKTOR KIR. HÁROMSZÖGELŐ FŐMÉRNÖK. F (*> Ál U N К A T Á R S : GÁNÓCZY SÁNDOR KATASZTERI MÉRNÖK. X. ÉVFOLYAM. BUDAPEST, 190I. NYOMATOTT NEUMAYER EDE KÖNYVNYOMDÁJÁBAN PRÖFÉTA-U. 7.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents