Református Gimnázium, Kecskemét, 1900

/ A KECSKEMÉTI ÁLL. SEGÉLYEZETT EVANG. REFORM. FŐ GYMNASIUM Értesítője AZ 4900—904-ik ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZREBOCSÁTJA KATONA MIHÁLY EZ ÉVf IGAZGATÓ. KF.CSKEMR T E N, NYOMATOTT SZILÁDI LÁSZLŐ KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1 901.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents