Kecskeméti Ellenőr, 1937. november (1. évfolyam, 27-50. szám)

1937-11-03 / 27. szám

Kecskemét, 1937. november 3 ira e fillér Kedd, i. évf. 27. J,. KECSKEMÉTI fÜECCTiCN VOUTIKAI NAPILAf " ' ■ .......¥ ■ ' —— Gyönyörűen kivilágított, virágos temetők sokezernyi gyászolója áldozott a holtak emlékének Hétfőn kora reggel az egész gyümölcs­piaci térséget beboritották a virágok: külön­böző szinü krizantén-, fehér őszirózsa-csokrok és koszorúk hevertek garmadával a földön, állványokon. A vételkedv igen élénk volt. Egy- egy csokor őszirózsát már 2 fillérért is lehe­tett kapni, koszorút pedig 50 fiillértől 8—12 pengőért, A rendkívül meleg ősz minden virágot teljes pompájával őrizett meg a mindszenti sírokra. A hihetetlenül nagy mennyiségben felhozott virágokat a déli órákban kevés kivételével megvásárolták. A kecskeméti temetőkben a sírok roska­doztak a virágoktól. Csupa őszirózsa és kri­zantém volt mindegyik temető. |A város mind­egyik nagy halottja sírját koszorúval látta el, a katolikus temetőkben pedig ezenkívül kivi­lágítással. Lebilincselő látvánnyt nyújtott a Szent- háromság temető, kora délutántól kezdve este hét óráig a hívek ezrei keresték fel. A több Széltében elterjedt a városban a hire, hogy az OTI-székház ügyében kedvező fordu­lat történt. Amint dr. Mordán Béla igazgatótól érte­sülünk, ez a hir ilyen formában nem fedi a valót, vagy legalább egyelőre nem fedi a valót. Egy hét óta fekszik a Siesta szanatórium 10 es számú szobájában özv. Kerekes Ferencné Lacher Erzsébet tanárnő, akit hétfőn este fél 6 órakor egy titokzatos egyén a lakásán meg­támadott. Egy hét óta a város résztvevő ér­deklődése osztatlanul irányul a tanárnő beteg­szobája felé. A nyomozás napokkal ezelőtt látszólag csak az országos körözések kiadásában és az eredmények várásában merült ki. Ezzel szem­ben csendben igen erélyesen tovább folyik az a rendőri kísérlet, hogy a titokzatos támadó­ról minél előbb lehulljon a lepel. A nyomozás eredményességét már az is sarkalja, hogy a szanatóriumi szobából az utóbbi napokban igen aggasztó hírek szivá­rognak ki. A látszólag felületes sérülés kom- plikálódott, úgyhogy özv. Kerekesné állapota aggasztóra fordult. A rendkívül nagy idegi­kimerülés következtében kisebbfokú agygyuí- ladás tünetei jelentkeznek. mint 300 hősi sirt virágokkal diszitette fel a Szociális Misszió. Este a sírok között a Front­harcosok áltak diszőrséget. Az idén virágokon kivül gyertyák is sok­kal nagyobb számmal égtek a sírokon, káp­rázatosán kivilágított ivóit a Farkas-kápolna környéke. A Katona József síremlékre reflek­torok, kandaláberek és mécsesek szórták a kegyelet fényét A Budai úti kát. temetőben a Faragó Béla árvaház sircsoportja igen szépen volt kivirágozva. A töhbi sir is gazdag volt virá­goktól és lobogó gyertyáktól. A ref. temetőben fi Héjjas emlékműt és a hősi sírokat a Prot. Asszonykor tagjai díszí­tették fel virágokkal. A többi sírra is garma­dával hullott a kegyelet és a megemlékezés virágja. Az evangélikusok temetője csupa fehér virágtól pompázott. A csendőrség koszorút helyezett Vén Andrásnak, a forradalom vér­tanújának sírjára. Tény, hogy a minisztériumban előter­jesztés történt, amire a miniszter olyan vá­laszt adott, amiből reményeket lehet táplálni. A konkrét választ e héten várják. Ha a miniszteri döntés kedvező lesz, az OTI-székház a Rákóczi-út végén fog fel­épülni. özv. Kerekesné egészségi állapota felől ma délelőtt 10 órakor érdeklődtünk dr. Szarvas András kórházi főorvos, egyetemi m. tanárnál, az urhölgy háziorvosánál: — Tegnap délután súlyosbodott a hely- zett — mondotta az egyetemi m. tanár. Az idegrendszerét rendkívül megviselte hétfő esti támadás, melynek emlékétől még most sem tud megszabadulni. Szerintem kisebbfokú agy gyulladás tünetei léptek fel, melyeket az izgalom váltott ki. — Ma délután a család kérésére felke­resi özv. Kerekesnét a szegedi ideggyógyászati klinika igazgató főorvosa, a nagyhírű Miskolczy professzor, aki tüzetesen meg fogja vizsgálni. — Hangsúlyozom, hogy özv. Kerekesné közvetlen életveszélyben nem forog, — fejezte be nyilatkozatát dr. Szarvas. Tegnap igen megható jelenet játszódott le özv. Kerekesné szobájában. Magához ké­rette a tanárnő feletteseit és keresetlen sza­vakkal, meghatódva ajánlotta fel, hogy átadja osztálya vezetését, mivel előreláthatólag hosz- szabb ideig nem tud tanítani. A növendékeit szeretettel üdvözölte, sőt arról is beszélt, hogy utódjául milyen tanárnőt szeretne. A tanárnőt felettesei megnyugtatták és biztosították osztatlan szeretetükről és arról, hogy az intézet még számit reá. Halálos luginérgezés Pénteken délután Matkó puszta 59 b sz. alatti tanyán marólúgot ivott özv. Dinnyés Andrásné 5 éves unokája, Szabó Béla. A kis­fiút másnap délután akarták beszállítani a kórházba, de útközben meghalt. A gondatlan nagyanya ellen a rendőrség megindította az eljárást. Országos körözést adtak ki a Beniczky Ferenc utcai kocsitolvaj után Megírtuk, hogy két héttel ezelőtt Puskás Sándor földbirtokos egylovas kocsiját elhaj­tották a Beniczky Ferenc utcai kocsimegálló­ról. Egy nap múlva Puskás kocsiját a Voelker telep legfélreesőbb utcájában megtalálták, a lovat azonban a tolvaj elhajtotta. A rendőrség tegnap országos körözést adott ki egy lajosmizsei születésű, 20 éves mészárossegéd ellen, aki súlyosan gyanúsítható a nyomozás szerint a kocsitolvajlással. Egy orosz hadifogoly magyar állampolgár szeretne lenni... Groholszki Győző sofőr, mint hadifogoly Kecskemétre került és alapított családot. Az utóbbi időben taxisofőrködésből él. Hat évvel ezelőtt a belügyminisztertől kérte hogy a magyar állampolgárságot adja meg neki. A belügyminisztérium évek múltán értesítette, hogy nem veszi fel a magyar állampolgárok közé. Az orosz állampolgár azonban minden­áron magyar szeretne mostmár lenni, úgyhogy másodszor is kérvényt indit a belügyminiszté­riumba. Épen ezért a tegnapi kisgyüléstől kérte, hogy a községi kötelékbe való felvételt helyezze kilátásba. A kisgyülés kedvezően döntött. Életveszélyesen megfenye­gette háziasszonyát Egyévi hallgatás után a rendőrség bűn­ügyi krónikájában újra szerepelt Szabó Győző a város leghirhedtebb bicskása. Legutóbb az egyik Mária-városi kocsmárost és feleségét szurkába félholtra. Vasárnap Szabó ismét fel­öntött garatra és a lakásán hangos botrányt rendezett. Bicskával kergette idős háziasszonyát, akit leszurással fenyegetett, A szomszédok értesítették a rendőröket, akik hosszas dula­kodás után tudták csak megfékezni és bilincs­beverve á rendőrségre szállítani Szabó Győzőt. Kecskemét OTI-székházat kap? Özv. Kerekesnét ma délután szegedi ideggyógyász professzor vizsgálja meg Hétfőn délatán vánatlanal nosszal lett: aQyw3yallac*és tünetei léptek fel — jMem találják a tettest — a il^ÉiBHi Ufa? Vp vp BáP wp*%

Next

/
Thumbnails
Contents