Kecskeméti Színházi Újság, 1902. január-március (1. évfolyam, 59-141. szám)

1902-01-01 / 59. szám

I. évfolyam. Kecskemét, 1902. január 1-én. 59. szám. KECSKEMÉTI SZÍNHÁZI ÚJSÁG MŰVÉSZETI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: Komor Gyula (Gallia-féle) könyvkereskedés. Felelős szerkesztő : KECSKEMÉTI VILMOS. Kiadó : KOMOR GYULA. Előfizetési ár: a színi idényre (5 hóra) 7 korona. Egyes szám ára S fillér. Bérlet KECSKEMÉTI SZÍNHÁZ. Ma, szerdán 1902. évi január 1-én Uj év. szünet Délután 3*/* órakor •ф félhelyárakkal: ás diák Operette 3 felv. __________— ESTE: BOCCACCIO Vig operette 3 felv. Szövegét Írták Geneé R. és Zell F. Zenéjét szerzé Souppé. Fordította Éva Lajos. S Z E M E L Y E K: KEZDETE ESTE 728 ÓRAKOR. Ismét egy év hatalmas kapuja csapódott be hátunk megett. Be­csapódott — s ha csak Wells időgépére nem ülünk — soha de soha fel nem tárul az nekünk. — Nem sokat vesztünk vele, hisz nem oly sok jót zárt el tölünk, a rosszat pedig az' új év is meg­hozhatja. Isten veled hát óév s légy köszöntve »Uj.« De félve köszön­telek — mert nem bízom benned. Elődöd is megcsalt — s talán te se leszel külömb nálánál: Békét Ígért — s a viszály inagvát hinté el, jóval kecsegtetett s rosszal sújtott boldogságot hirdetett, s csak elégedetlenséget szült. Vájjon te is ilyen leszel? Na ne Ígérj — csak adj ! Adj egyszer, de ne Ígérj 366-szor. A felöl úgyis nyugodt lehetsz, ha egyszer adtál — tízszer kérünk. De meg ne haragudj ám hogy igy oktatlak . . . hisz-’ még oly fiatal vagy — alig egy napos. Még meg is köszönheted ! Engem bizony senki sem oktatott egy napos koromban ! ... És köszöntelek ! . . . Te pedig ne feledd el, hogy köszönni udvariasság, elfogadni kötelesség. rj. GALLIA-FELE KÖNYVKERESKEDÉS * * * * * Magyar történeti diszmuveket * * KECSKEMÉTEN, a BeretYás-szállodáYal szemben ?allas^icoa! * *, * * * *-------------------------------------------------------------—— Jogi irodalom összes müveit * * * ******* 31-válial iskolai- és magán-könyvtárak felállítását, a leg-elon-iyciseToTo feltételeik mellett. * ************ Boccaccio Giovanni, beszelyiró — — — — К. Tarnay Leona Pietro, palermói herczeg — - — — Füredi Bela Scalza, borbély — — — — — — — Latabár Beatrice, neje — — — — — Aradi Aranka Lotteringhi, bodnár — — — — — — Nagy Gyula Izabella, neje — — — — — — Sziklay Szeréna Lambertuccio, szatócs— — — — — — Kövesi Albert Peronella, neje — — — — — — Károlyiné Fiametta, neveltleányuk — — — — — Hevesi János Leonettó, — — — — — Juhász Pál Tofanó, — — — — — — Déry Ilona Chichibió, — — — — — Déri Gizella Guidó, diákok — — — — — Fekete Etel Cisti, — - — — — Miklósy Mariska Federico, — — — — — — Ardai Vilma Giotto, — — — — — Kövesdi Éva Rimieri, — — — — — — Déri Rózsi Egy vándor könyvárus — — — — — Radványi Zaucofiore, asszony — — - — — — Kőszeginé Eliza húga — — — — — — — Miklósy Mariska

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents