KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1867

KERESZTÉNY MAGVETŐ • <0^0 ­Szerkesztik és kiadják BUZOGÁNY ÁRON és EERENCZ JÖZSI, kolozsvári unitárius papok és tanárok. III. KÖTET. PEJÍR MÁRTON AROZKMVEL KOLOZSVÁR TT, a róm, kath. lyceumi nyomda betűivel. 1 8 6 7.

Next

/
Thumbnails
Contents