KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1868

% . KERESZTÉNY MAGVETŐ. Szerkesztik és kiadják BUZOGÁNY im és FEREMZ JÓZSEF. IV. KÖTET. AUGUSmOVIGS PÁL ARCZKÉPÍVEL, KOLOZSVÁRTT, a róm. kath. lyceum nyomdája, 1868.

Next

/
Thumbnails
Contents