KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1875

X. köt 1. fűz. jnmiarius februariits 1875 — KERESZTÉNY MAGVETŐ. Szerkesztik és kiadják: FERENCZ JÓZSEF és SÍMÉN DOMOKOS. (Megjelenik minden két hóban egyszer), X. KÖTET. EL.SÖ FÜZE TARTALOM: Hidvégi Mikó Ferencz életrajza. Nagy Jánostól . . , A szent Atyáktól kiszedett Tanulságok. Pécsi Simontól. Közli Kriza J , . < . . . Kepe-rendszer. OrbokFerencztől Unitárius kérdés a „Magyar Állam"-ban, Ferencz Jó­zseftől . , Egyházi történelmi adatok: VIII. Dalnoki János reversalissa. 1672-ből. Közli Ben­czócli Gergely 61. IX. Koncz Boldizsár könyörgése 1704. Közli ftédi.­ger Árpád , . , 62, Dávid Ferencz-ügy: 1. Sámi László levele ...... 65. 2 Buzogány Áron inditványa ... 66. Arany-könyv: 1. A Dávid F. alapítvány. (Második közlemény) 68. 2. A dicső sz. mártoni orgonára tett adakozások 74. Különfélék: A Keresztény Magvető. Belső emberek változása 1874-ben. Tanári nyugdíj-alap. Egyházi dolgok. Re­formátus atyánkfiai. A bibliának új kiadása. Család és iskola. Sajtóhibák, KOLOZSVÁRT. NYOMATOTT J^APP ^AIKLQSNÁL. 18T5.

Next

/
Thumbnails
Contents