KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1876

TARTALOM. I. Egyházi dolgozatok gyakorlati használatra: lap. Jézus tengeri utazása képe földi vándor életünknek. Rédiger Gézától 81. Családfő. Kiss Mihálytól 176. A papság feladata a jelenkorban. Péter fi Dénestol . . 353. II. Hittan-bölcselmiek: A várostvédő Athena és az Eteobütadák papsága. U1 ár P ál t ó 1 103. í^Elmélkedés az erényről. Gr. Kún Gézától 117. Vallás és modern materialismus. Dr. J. Martineautól, angol­ból fordította DerzsiKároly 153^­<A kereszténység jövője. Dr. Hatala Pétertől . . . . 184. Hymnusok. angolból. SzászKároly 190. A vallás külformáinak befolyása a hitéletre FerenczJózseftői 217. vAz evangeliumi prot. lap és az unitarizmus „ „ 277. A mandeusokról. Gr. Kún Gézától 289. III. Nevelés ésloktatásügyiek: Gymnasialis és reális oktatás. Májai Istvántól . . . 90, Miként kellene a középtanodai magántanitást szabályozni, hogy az eddiginél kedvezőbb eredményt mutathassunk fel? Sándor Jánostól 126. Iskolai értesítések: Kolozsvári főiskolánkról. Benezédi Gergelytől 244. Tordai közép tanodánkról. Pálfi Károlytól. . 248. Székelykereszturi „ László Józseftől . 250. Külföldi tanügyi mozgalmak. F. L—s 392.

Next

/
Thumbnails
Contents