KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1893

1. füzet

KERESZTÉNY MAGVETŐ. SZERKESZTIK ÉS KIADJÁK : PÉTERFI DÉNES ÉS KOVÁCS JÁNOS. XXVIII. ÉVFOLYAM. 11 lúttini n íi 1J.MJ i lifi HI i»lui^^nlat n i jnili ito^Úf • i p HVti íüQüh < thl ^ 111 itüj^ • f < •ffA^^íi iái trö i tfúji imu^L t^i^M i ifi i uni^ffiEfl á <tí/l 1W Q^t^ 1,11 M > (£>i ui»jXttí 11 h» 1893. Január-Február. 1 füz. milium t nui íhitn ri.iiu ;>»ff;tr> i it^tstiuiitivoiíf til 111111 iiuririiru'iiii iiiűiKiiIimtiiiiiimu tMtutirií in i tiiftiii ut i ri^iíi tt Í: n Iui::) iH;iiirrfíivi.tii 111 IM • mt 11 hím [titui TARTALOM: Ezékiel. PUKÁNSZKY BÉLA 1. Adalékok a keleti nyelvek, irodalmak és utazások történetéhez. (Folyt.) GRÓF KUUN GÉZA 14. A kolozsvári unitárius collegiumbeli olvasótársaság irodalmi moz­galmai 1839-ben s Kriza János a censura Ítélőszéke eló'tt. HAJÓS JÁNOS 23. Egyháztörténelmi adatok: CXXH. (Virasztásaim XIII.) Gerendi János és Frankén Keresztély. JAKAB ELEK 33. Renan Ernő, CMARRUAUD DEZSŐ 39. Unitárius történetírás és Kálvinorthodoxia. (Folyt.) KANYARÓ FERENCZ 49. Irodalmi értesítő. 58. Különfélék. 59. AriÉiykönyv. 05. KOLOZSVÁRT, AJTAI K. ALBERT MAGYAR POLGÁR KÖNYVNYOMDÁJA. ÍS'.KJ

Next

/
Thumbnails
Contents