KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1898

KERESZTÉNY MAGVETŐ SZERKESZTIK ÉS KIADJÁK: PÉTERFI DÉNES És KOVÁCS JÁNOS. FŐMUNKATÁRSAK: KANYARÓ FERENCZ, DR. GÁL KELEMEN, GÁLFJ LŐRINCZ. XXXIII. KÖTET. KOLOZSjVÁB AJTAI K. ALBERT MAGYAR POLGÁR KÖNYVNYOMDÁJA 1898.

Next

/
Thumbnails
Contents