KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1908

SZERKESZTI ÉS KIADJA: PÉTER FI DÉNES. FŐMUNKATÁRSAK KANYARÓ FERENCZ, DR. GÁL KELEMEN, GÁLFI LŐRINCZ. KOLOZSVÁRT NYOMATOTT AJTAI K. ALBERT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1908.

Next

Sign up   
/
Thumbnails
Contents