KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1909

SZERKESZTI ÉS KIADJA : PÉTER FI DÉNES. FŐMUNKATÁRSAK: KANYARÓ FERENCZ, Da. GÁL KELEMEN, GÁL FI LŐRINCZ. XLIV. KÖTET, KOLOZSVÁR NYOMATOTT AJTAI K. ALBERT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1909.

Next

/
Thumbnails
Contents