KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1935

1. füzet

b/ÍOOb [ERESZTÉNY MAGVETŐ KIADJA: AZ UNITÁRIUS IRODALMI TÁRSASÁG. SZERKESZTI : VÁRI ALBERT TARTALOM: Lap Kovács Lajos: A „gyermek" 1 PálJJi Márton ; Dávid Ferenc korá ak iág (Fölolvasás vázlata) 6 Pálfii Márton: Éjfélt ütött. (Se bate optii). M. Eminescu költeménye. (Fordi 35 Dr. Iván László: Dávid Ferenc arca .. itudo­mányi lélektan tükrében . _ 16 Ferencz József: A Csehszlovák nemz, eg> íz ... 36 Dr. Boros György; Szózat a c i nitárius kollégium volt tanulóihoz 42 Deák Berta: Antenna — Monológ. ^V rs. 43 V. A.: Kisgyörgy Sándor 44 Irodalom 45 Különfélék ... 47 LXV1I. EVF. 1 9 3 5. 1. FÜZET. Tipografie ..Orient" Cluj Str. luliu Maniu 8

Next

/
Thumbnails
Contents