KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1937

1. füzet

^ iM'1 I B I ü ^H^ .^r^k ÜRLiSZTÉNY MAGVETŐ KIADJA: AZ UNITÁRIUS IRODALMI TÁRSASÁG. SZERKES I: VÁRIAL ERT TARTALOM: Lap Dr. Ferenczy Géza: Elnöki megnyitó 1 Gvidó Béla : Ima 4 Vári Albert: Az igaz út - — ... 6 Kovács Lajos: Izenet a Cenk tövéből 9 Benczédi Pál: Ki és miért Ítélte Jézust halálra? 24 Dobai István : Néhány szempont a hitoktatáshoz ... 30 Dr. Varga Béla: Csikszentkirályi Bors Mihály ... 36 Irodalom 37 Különfélék 44 "i7 Oj (ps filAtVK^ LXIX. ÉVF. 1 9 3 7. 1. FÜZET. Tipografia „Pallas" Cluj, Strada Vlahujá 3. Cenzúrát

Next

/
Thumbnails
Contents