Jécsai László szerk.: Kertészet 1943 - 17. évfolyam

1943. január

XVII. évfolyam, t. sz 1943. január 15. Á NÖVÉNYVÉDELEM DÍJTALAN MELLÉKLETE s % «nitni M FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. KEREKES LAJOS SZERKESZTI: JÉCSAILÁSZLÓ t S. Bíró Géza, Dobot Lajos, Horn János, Karmacsi Bertalan, dr. Kotinszky Viktor, t Lehner Ödön, dr: L'Eplattonior Imre, t Limbacher Károly, Madarász Aladár, Magyar Gyula, Mohácsy Mátyás, Máthé János, Matás István, Moár Zoltán, Németh József, Okályi Iván, Sehnelder József, Szabá Béla, vitáz Szabó István, Szlávik Endre, Váesey Szilárd. TARTALOM: J é c s a i László: Zöldségfélék eredete és tör­ténete. — Horn lános: Átoltás haszna a gya­korlatban. — (I. I.): Talajreakció jelentősége a kertben. — Máthé János: Cikória vagy Endivia­saláta. — k. Győrffy Jenő: Téli fagykór meg­akadályozása. — Kertészeti tanácsadó. Hegjelenik minden hó 15-én. |0 G.bhardt Tibor raliaival. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Aréna-út 84/c. Hlrd*Mt»Wl c»ok • r*nd*IWi4s0nlcr* íllí hely arányában tudunk UkSiílni Telefon: 228-606.

Next

/
Thumbnails
Contents