Jécsai László szerk.: Kertészet 1944 - 18. évfolyam

1944. január

XVIIi. évfolyam, t. sí 0239 1944. január 15. A NÖVÉNYVÉDELEM DUTALAN MELLÉKLETE o wiv FELELŐS SZERKESZTŐ : Dr. KEREKES LAJOS SZERKESZTI : DÉCSAI LÁSZLÓ t S. Bíró Géza, Dobos Lajos, Horn János, Karmacsi Bertalan, dr. Kosinsxky Viktor,Lehner Ödön, dr. L'Eplattenier Imre, t Limbacher Károly,' Madarász Aladár, Magyar Gyula, Mohácsy Mátyás, Máthé János, Matós István, Moór Zoltán, Németh József, Okályi Iván, Schneider József, Szabó Béla, vitéz Szabó István, Szlávik Endre, Vécsey Szilárd. TÁRTALOM: Horn János: Hímpor útja. — Szemére László: Csiperkegomba esiratermesztés. — 3 é csal: Mit vethetünk melegágyba? — Dr. br. Jeszenszky Andor: Érdekes megfigyelések a zöldpaprikáról. Díjtalan színes műmellékletünk : Nyári aszaló­szilva. Megjelenik minden hó 1 5-é n. $0 r Bw Gdnczy Gobhardt Tibor rajzaira!. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V/., Aréna-út 84/c. Hirdetéseket csak a rendelkezésünkre óllá hely arányóban tudunk leközílni. Telefon: 228-606.

Next

/
Thumbnails
Contents