Gyümölcskertész, 1891 (1. évfolyam, 1-18. szám)

1891. EVI FOLYAM. KIADJA : A FÖLDMIVELÉSÜGYI MAGYAR KIR. MINISTERIUM. SZERKESZTI: MOLNÁR ISTVÁN orsz. gyiimölcsészeti ministeri biztos és a budapesti kir. vinczellér-képezde ijjazgatója. BUDAPEST. AZ »ATHENAEUM« R. TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1891. OYÜMÖLCSKERTÉSZ

Next

/
Thumbnails
Contents