Gyümölcskertész, 1895 (5. évfolyam, 1-24. szám)

2013 ÁPR 3. i'y­1895. ÉVI FOLYAM. KIADJA : A FÖLDMIVELÉSÜGYI MAGYAR KIR, MINISTERIUM, SZERKESZTI: MOLNÁR ISTVÁN ki r. 'tanácsos, orsz. gyümölcsészeti ministe r i biztos és a budapesti m. kir. kertészeti tanintézet igazgatója. BUDAPEST. AZ »ATHENAEUM« R. TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1895.

Next

/
Thumbnails
Contents