Gyümölcskertész, 1896 (6. évfolyam, 1-24. szám)

GYÜMÖLCSKERTÍSZ * 189G. ÉVI FOLYAM. KIADJA : A FÖLDMIVELÉSÜGYI MAGYAR KIR, MINISTER, SZERKESZTI: MOLNÁR ISTVÁN kir. tanácsos, orsz. gyümülcsészeti mi niste rí biztos és a budapesti m. kir. kertészeti tanintézet igazgatója. BUDAPEST. AZ »ATHENAEUM« Tt. TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1 BOG.

Next

/
Thumbnails
Contents