Gyümölcskertész, 1897 (7. évfolyam, 1-24. szám)

Tartalomjegyzék

2013 ÁPR 3.-jL 4 fe j jjj* I KERTÉSZETI 1 F. G Y E T‘E M KÖNYVTÁRA i Fo’yóira! e’'r- ' ^ ^ Az 1897. évi folyam munkatársai: Ady Károly, Angyal Dezső, Bottá István, Csereklyei Károly, Czapáry Bertalan, Deák Imre, Dékány György, Dohnál Mátyás, Fejér György, R. Fucsek Gyula, ifj. Győrök Leó, Dr. Györy István, Hor­váth László, id. Katona Zsigmond, Liebbald Béni, Mathiász József, Mititzky Pál, Nágel Sándor, Neiger János, Neiger Sándor, Németh József, Papp Antal, Papp Gedeon, Ráde Károly, Révész István, Ritter Gusztáv, Sajó Károly, Dr, Schilberszky Károly, Spachtholcz József, Szilágyi János, Tóth Lajos, Török Gyula, Vályi Elek, Zádor Gyula, AGRÁRTUDOMÁNYI.EGYETEM KtRT- ÉS SZŐIŐQ.AZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KÖNYVTARA NAPLÓSZÁM: — fi jf g Tartalom a „&yümölcskertész“ 1897. évi számairól. (A zárjel közti számok a »Gyk.« 1 — 24 számát, a nyílt számok az oldalokat jelentik.) A. Adakozás Bereczki szobrára. (3.) 32. (4.) 45. (5 — 6.) 69. (8.) 97. (9 — 10.) 121. (11.) 132. (14.) 172. (21—22.) 268. Adatok Amerika gyümölcstermeléséhez és kereskedéséhez. (13.) 150. (14.) 166. Agen vidékének szilvatermése. (21—22.) 268. Ajánlható gyümölcsfajták, nagybantermelésre, az ország egyes vidékeire. (5 — 6.) 53. (7.) 75. (8.) 89. (9 —10.) 100. (11.) 123. (12.) 135. (13.) 149. (14.) 164. Alakítása az oltványoknak. (1 — 2.) 10. Alany befolyása a gyümölcsre. (13.) 161. > » a nemesitett fára (23—24.) 286. Alexandriai fehér muskotály (l—2.) 7. Állami faiskolák ellen, mozgalom (5—6.) 56. » intézeteknél eladó oltvány-, csemete, oltóvessző és fűzfadugványkészlet (19—20.) 225. Állami faiskola szikes talajon. (21—22.) 268. Almacsomagolás hordókba. (18.) 211. Alma- és körtefa reczés poloskája. (21—22.) 260. Amerikaiasan. (4.) 46. Amerikai szőlőalany megválasztása (15—16.) 182. » alma Budapesten. (3.) 33. » permetezési rendszer. (11.) 127. » szőlőfajok, meszes talajon. (21—22.) 268. Alvó szemzéshez előkészületek. (13.) 155. Alvó szemzésről. (14.) 167. B. Bachelier vajkörtéje (3.) 25. Bereczki-emlék-bizottság. (1 — 2.) 20. (7.) 83. (21—22.) 268. (9 — 10.) 121. Bereczki Máté emlékszobra. (18.) 219. Berlini kiállítás. (5—6.) 69. (7.) 83. » Bieselhof (9—10.) 108. Beszterczei szilvamag kikeléséről. (18.) 220. Besztercze-Naszód- és Szolnok Doboka vármegyében milyen gyümölcsöt oltsunk? (19 — 20.) 233. Betöltendő állások és ajánlkozások (1—2.) 22. (3.) 35. (4.) 50. (5—6.) 78. (7.) 85. (8.) 98. (12.) 148. (13.) 162. (14.) 174. (15—16) 191. (17.) 203. (18.) 223. (19 — 20.) 249. (21 — 22.) 271. (23—24.) 299. Boi-izü cseresnye. (14.) 165, Bortörvény és törkölyborok (19 — 20.) 244. Budaeörsi gyümölcskiállitás (19 — 20.) 245. Budapesti vásárcsarnok gyümölcs és zöldség-forgalma. (14.) 172. (15 — 16.) 190. (17.) 203. (19—20.) 245. (23 — 24.) 295. c. •-j-ehlorosis (17.) 198. (18.) 210. Coloma őszi vajkörtéje (5 — 6) 55. Consuli jelentések: birminghami. (9—10.) 99. (15—: 6.) 175. boroszlói. (17.) 193. (23—24.) 27 4. kiewi. (15 — 16.) 175. (18.) 205. liverpooli. (4.) 38. (7.) 75. (11.) 123. (12.) 135. (14.) 164. (15—16.) 175. (23 — 24.) 274. londoni. (11.) 123. (1*.) 149. new-yorki. (21—22.) 251. st. galleni. (5—6.) 55. stettini. (15—16.) 175. Cox narancs pepinje. (12.) 136, Csángóknak, gyümölcsfák és csemeték. (14.) 178. Cseresnyefajta, érdekes kései. (15 —16.) 190. Csiráztatás és magpróba. (3.) 27. D. Délfrancziaország kerészeti és szőlészeti viszonyai. (14.) 166. Dinnyetermelésünk. (9—10.) 121. Dió-, oltott és szelíd gesztenyefák. (12 ) 146. Dodrelabi szőlő. (17.) 196. E. Egres és ribiszke őszi szaporításáról. (19 — 20.) 232. Egres termelés nagyban. (9 —10.) 121. Egyévi önkéntességi jog a kertészeknek. (17.) 202. Előfizetési felhívás a » Gyümölcskertész « 1898-iki évfolya­mára. (23—24.) 275. Előkészületek az alvó szemzéshez. (13.) 155. Enquéte útbefásitás ügyében. (1 .) 132. Erdészeti kiállítás Bécsben. (3 ) 34. Értekezlet a gyümölcsértékesítés ügyében. (4 ) 45. (5 — 6.) 64. F. Facsemeték fakadásakor. (9—10.) 107. Fajrokonság és vetésforgó (1 — 2.) 6. Faolaj a cserépvirágokra. (8.) 97.

Next

/
Thumbnails
Contents