Gyümölcskertész, 1898 (8. évfolyam, 1-24. szám)

GYÜMÖLCSKERTÉSZ 1898. ÉVI FOLYAM. KIADJA A FÖLDMIVELÉSÜGYI MAGYAR KIR. MINISTER, SZERKESZTI: MOLNÁR ISTVÁN kir. tanácsos, óvsz. gyümölcsészeti és fatenyésztési ministeri biztos. BUDAPEST. AZ »A T H E N A E U M« R. TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1898, .ji úé ' Y s

Next

/
Thumbnails
Contents