Gyümölcskertész, 1901 (11. évfolyam, 1-24. szám)

GYŰ MÖLCSKERTÉSZ 1901. ÉVI FOLYAM. KIADJA : A FÖLDMIVELÉSÜGYI MAGYAR KIR, MINISTER, SZERKESZTI: MOLNÁR ISTVÁN kir. tanácsos, orsz. gyümölcsészeti és fatenyésztési ministeri biztos. szőll:zlm<5Ísi<'ola ' j K 0>TY YyLÁK A ’ Fd,á^ílá! 's* \o6-2 BUDAPEST^ AZ >ATHENAEUM« R.-TÁRSULAT KM) NYVNYOMDÁJ A. ' 1901.

Next

/
Thumbnails
Contents