Gyümölcskertész, 1911 (21. évfolyam, 1-24. szám)

Tartalomjegyzék

AZ 1911. ÉVi XXI. ÉVFOLYAM MUNKATÁRSAI: Angyal Dezső, Benczúr Elek, BernAtsky Jenő dr., Bernhard Ferencz Budai József, Cséplő Ernő, CzapAry Bertalan, Drucker Henrik, Frenyó András, Győry IstvAn dr., Hankowszky Zsigmond, Haragos IstvAn, Hellebronth JAnos dr , Hrebenda Gyula, Igali SzvetozAr, Jablonovszk> József, Kardos ÁrpAd, Kelényi Imre dr., Korponay Kornél, KovAcs Ferencz, Kuthy Béla, MachAcs MAtyAs, Mathiasz János, Mititzky PAl, Raab Alajos, Raab Gyula, RadvAnyi Bertalan dr., Rade Karoly, Regele Elemér, Rerrich Béla, Révész IstvAn, Rudinai, Schilberszky Karoly, Sikabonyi, Szabó Sándor, SzAsz Nándor, Szimon Gyula, ZAdor Gyula, ZigAny ZoltAnné. TARTALOMJ EGYZ EK A „GYÜMÖLCSKERTÉSZ" 1911. ÉVI SZÁMAIRÓL A. Ablakok melegágyakon Molinó vászonnal. 92. Acer platanoides és Acer pseudoplatanus. 45. •^-Adatok a gyümölcsfák Monilia betegségének ismeretéhez. 137. A gazda mint üzletember. 246. Akác- és Gleditschia-mag kezelése vetés előtt. 125. Akácfa pajzstetű elleni védekezés. 221. Ajánlkozások és betöltendő állások: 31. 49. 79. 100. 116. 132. 148. 164. 180. 192. t04. 228. 256. 280. 296. 320. 339. 356. 372. 404. Alany vagy csemeteszükséglet kiszámítása. 47. Almafabetegségeiről és ellenségeiről. 23. 71. 108. 140. 236. ;.Almafakéregbetegség. 71. Almafalevelek lisztharmat betegsége. 23. ^lmafák hypochnosis betegsége. 108.-Almafák Monilia betegségéről. 236. Alma- és körtefa paízstetii. 140. Almatermés kezelése Watsonwille-bon. 184. Almavásár (bornak) Frankfurtban. 274. Amerikai alma^iállitás Watsonwilleben. 212. Amerikai dióíájták, mint a nemes dió (Juglaus regia) faj­táinak alanya. 361. Amerikai gyümölcsészeti és kertészeti viszonyokról: 59. 171. 184. 196. 212. 302. 309. 324. 161. Amerikai gyümölcsujdonságok 321. Amerikai konyhakerti újdonságok. 302. Amerikai köszmételisztharmatra vonatkozó legújabb isme­retek. 82. 105.-•Amerikai köszmételisztharmatról. 82. 105. 200. 221. 223. * Aprószólőtermés Görögországban. 314.-f-Asco'chyta pirina Pegh. nevű gomba. 44. Aspidistra elatior tenyésztése. 140. Aszalási kísérlet borsófajtákkal. 3c0. * ‘Aszaltszilva és lekvár előállításra és annak forgalmazást ról szóló szerb rendelet. 396. Aszaltszilva-kereskedelem reformja. 92. Aszódi kirándulása a gyümölcsészeti szakosztálynak. 23. A takácsatka. 376. Augusztus a zöldséges kertben. 235. A veréb. 21. Azurin (kristály-)e vagy bordeaux-i keverék? 124. Á. Állami borpincék. 290. Állami facsemeték adományozása. 396. Állami faiskolai kiadható (eladható) készletek 1911-ben. 297 Állami faiskolai termények árjegyzéke. 300. Állami kertészek áthelyezése. 329. 365. Állami szőlőiskolái termények árjegyzéke. 321. Állami telepeken termelt szőlőiskolái termények értékesí­tése tárgyában, hirdetés. 321. Állami telepek gyümölcsfa- és szőlőoltványainak, valamint szőlövesszőinek drágulása. 349. Árjegyzékek, kertészetiek. 34°. Árnyékolás. 273. Ásás. 272*. Áthelyezések az állami kertészek körében. 329. 365. 395. B. Babérfa magja (Laurus nobilis). 44. Babtormesztés nagyban. 395. .fBacillus spongiosus Aderli. et Euhl. 359. Bagóca bersó. 196. Bagoly-borsó. 196. Bajai m. kir. lcertészsegédi iskola 1912. év február hónap­ban kezdődő 2 éves tanfolyamára való felvétel. 257. ^-Baktériumos kéregbetegség — cseresznyefákon. 359. Barackfajta (kajszi) előállítására kiirt pályadíj. 170. t —Barackfákon Monilia. 289. Bartóky József államtitkár kitüntetése 396. Behozatalunk szőlőből. 314.

Next

/
Thumbnails
Contents