Kertészeti szemle 1937 - 9. évfolyam

1937. január / 1. szám

KERTÉSZETI SZEMLE AZ ORSZÁGOS MAGYAR KERTÉSZETI EGYESÜLET HIVATALOS LAPJA SZERKESZTŐ: FELELŐS SZERKESZTŐ : FELELŐS KIADÓ : PAP ISTVÁN MADARÁSZ ALADÁR KOVÁCS JÓZSEF ROVATVEZETŐK: Ág litván, Csorna Antal, Fekete László, Horn János, dr. Kadocsa Gyula, Kovács József, Kuitsch Antal, Madarász Aladár, Magyar Gyula, Moór Zoltán, Németh József, Ormos Imre, Pittner Béla, vitéz Szabó István, Schneider József, Vavra Vilmos. Tartalomjegyzék : Varga Márton : Beköszöntő. — Porpáczy Aladár: A dió szaporítása ivartalan úton. — Schneider József : A muskátli. — Vavra Vilmos : Felhívás. — vitéz Szabó István: Zöldségtermesztés Magyarországon. — Kunsch Antal: A magyar mag­termesztés kérdéséhez. — Csorna Antal: Olcsó kerti ház. — Ag István: Az ifjúság helyzetéről és lehetőségeiről. — Időszerű tanácsadó. — Egyesületi élet és hirek. Külföldi szemle. — Apró közlemények. — Kereskedelem és piac. J\Linden országos jellegű társadalmi egyesülés csak ugy tudja egészséges és élénk működését fenntartani, ha a legtávolabb vidékeken lakó tagjaival is állandó összeköttetésben és érintkezésben állhat. Ennek nélkülözhetetlen fontos eszköze az egyesület hivatalos szaklapja, amelynek az a rendeltetése, hogy a legmagasabb színvonalú szakértekezéseivel művelje és ismereteit fejlessze az egyesület tagjainak, hiven számoljon be az egyesület összes mozgalmairól, tevékenységéről, egyben pedig a legrö­videbb idő alatt közölje velük az egyesület hireit, valamint a szakmához tartozó összes aktuális kérdéseket. - Az immár 52 esztendeje fennálló Országos Magyar Kertészeti Egyesületnek is volt kezdettől fogva egy olyan hivatalos szaklapja, amely a kertészet minden ágát felölelő szak­értekezéseivel teljesen egyenrangúnak bizonyult a külföldi szaklapokkal. Ezt a jól szerkesztett szaklapot sajnos, jó pár évvel ezelőtt kényszerű helyzet folytán kiadta kezéből az egyesület, amely azután az egyesületen kívülállók által vezetve, sehogy sem tudta hivatását betölteni, előfizetőit lassanként elvesztette és végül megszűnt. Az Országos Magyar Kertészeti Egyesület, bár nagyon érezte hiányát az önálló szaklapnak, sajnos éveken keresztül nem volt abban a helyzetben, hogy uj lapot adjon ki. s ezért átmenetileg más testvérlapokat ruházott fel a hivatalos jelleggel. Az Országos Magyar Kertészeti Egyesület kebelében beállott örvendetes változások lehetővé tették azt, hogy az egyesület vezetősége egy régebben tett igéretét beválthassa. Most amikor régi szép szokás szerint az év kezdet napján az emberek ^l i^/.^r.t^ll^l 6 * egyéb ked ves figyelmességekkel halmozzák el egymást, KERT- ÉS SZÖLŰGAZDÍSA6TUDOMÁNYI KAR naplószám- r^LJL

Next

/
Thumbnails
Contents