Kertészeti szemle 1942 - 14. évfolyam

1942. január / 1. szám

AZ ORSZÁGOS MAGYAR KERTÉSZETI EGYESÜLET HIVATALOS LAPJA Megjelenik minden hó 1-én. Egyesületi helyiség: XIV., Városliget, Stefánia-út, Kertészeti Kiállítási Csarnok. Tartalomjegyzék: Új esztendő. — Madarász Aladár: Üvegházi kúszónövények. — Doctor Ödön: A fényké­pezés szerepe szakéletünkben. — Magyar Gyula: A konyhakerti magvak fajtisztaságá­nak biztosítása. — Január. — Egyesületi élet és hirek. — Külföldi szemle. — Virágpiac. I AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEM ( KERT- ÉS SZÖLÖGAZBAS*6TUD0M*NYI KAR 1 KÖNYVTARA APLÓSZÁM: ­4-M A: Öt éve annak, hogy az Országos Magyar Kertészeti Egyesület választ­mánya a Kertészeti Szemlét előző tulajdonosától átvette. Azóta egyesületünk hivatalos lapjaként kopogtat minden elsején olvasóink ajtaján, hogy hirül vigye élniakarásunkat, alkotóvágyunkat, munkakészségünket és a jobb jövőbe vetett törhetetlen hitünket. • Küzdelmes öt esztendő volt ez! Küzdenünk kellett a külső mostoha körülmények mellett még saját olvasótáborunk, előfizetőink nemtörődömségé­vel, meg nem értésével is, s ha elnökségünk nem halad oly határozott léptekkel és meggyőződéssel kitűzött célja, a rábízott kertészsorsok megsegítése, jobb jövőbe vezérlése felé, tálán lapunk is már csupán szomorú emléke lenne a letűnt időknek. Hiába azonban a törhetetlen hit és a lankadást nem ismerő buzgalom, ha elnökségünkkel és szerkesztőségünkkel együtt tagjaink és kertkedvelő elő­fizetőink egy része nem érzi át a szaksajtó távolságokat áthidaló, lelkeket a távolból is összekapcsoló és formáló mérhetetlen erejét és szükségét. Lapunk hasábjain értesülnek tagjaink mindazon küzdelmekről, amelyeket elnökségünk sorsuk, életük tűrhetőbbé tétele érdekében vív, itt adjuk közre s szemléltetjük képekben az országban vagy a külföldön tett megfigyeléseket, folyó kísérle­teket, de ugyancsak szaklapunk hasábjain adunk hasznos tanácsokat kert­kedvelőinknek is kertjük s lakásuk növényeinek gondozására. Hirdetéseink alapján cserél gazdát a hazai kertészeti termények, cikkek óriási tömege. De lapunk hivatott a kiválónak talált s az értékesítést fellendítő bel- és külföldi újdonságok széleskörű megismertetésére is. Árjegyzésünkkel pedig országos viszonylatban igyekszünk olyan árnivót megteremteni, aynely mellett termesztő kertész és árúsító kereskedő egyaránt megtalál Ju számítását. Mindent egybevetve elnökségünk és lapunk azért küzd, hogy helyet biztosítson kertésztársadalmunknak az életet adó nap alatt. Ezért dolgoztunk a múltban s fogunk dolgozni a jövőben is! Köszönjük munkatársaink fáradozását, olvasóink támogató szeretetét; kérjük mindnyájuk segítségét a jövőre is, hogy kart-karba öltve haladhas­sunk át a lehanyatló év kapuján s az új esztendő hajnalhasadásán tiszta szívből mondhassuk egymásnak: Adjon az Isten boldogabb új esztendőt! Madarász Aladár felelős szerkesztő és kiadó. Ui

Next

/
Thumbnails
Contents