Katolikus gimnázium, Kézdivásárhely, 1873

A MINORITA TANITÓRENDIEK vezetése alatt álló ■4.ézdiJ/á.sá.rhel^ Róm. kath. Algymnasium Ifjúságának. l§73-74-iki tanévben« Q ü----------------------------------------------------------­Biassó, Nyomatott Gött János és fia Henriknél. 187^ jÉ ID 3=2 Ъу£ S О :Е£ О Z X

Next

/
Thumbnails
Contents