Katolikus gimnázium, Kézdivásárhely, 1888

iо А miitoeita-eeitdiek: VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ KÉZDIVÁSÁRHELY-KAATAI RÓM. KATH. GYMNASIUM NE* ATO értesítője 1888-1889. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: WITTMANN ÁGOSTON, IGAZGATÓ. NYOMATOTT SZABÓ ALBERTNÉL KÉZDI-YÁSÁRIIELYTT Л

Next

/
Thumbnails
Contents