Katolikus gimnázium, Kézdivásárhely, 1897

AZ ERD. KÖM. KATIE STÁTUS FENHATÓSÁGA ÉS A M1N0R1TAREND1EK | VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ || KÉZDIYÁSÁRHEIxY-KANTAI 1 j I ROM. KATH. GYMNASIUM jéKTsssiTőssi az 1897—98. tanévről. | j hí ’! l KÖZZÉTESZI: A ! HASSÁK VIDOR, 1 E IGAZGATÓ-TANÁlt. i I : ÁfcMbtó/ 1 9 3 ; s ) |tó VW-7 kézdi-vásArhelytt % ! Sfey.* NYOMATOTT IFJ. JANCSÓ MÓZES KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. IЩ J _ 1888- 396. ____________ly

Next

/
Thumbnails
Contents