Katolikus gimnázium, Kézdivásárhely, 1910

i AZ ERDÉLYI RÓMAI KATHQLIKUS STÁTUS KÉZD1VÁSÁRHELYI FŐGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1910—191ЫК1 TANÉVRŐL □ KÖZZÉTESZI IJ AZ IGAZGATÓSÁG

Next

/
Thumbnails
Contents