Katolikus gimnázium, Kézdivásárhely, 1942

MAROSVÁSÁRHELY! TANKERÜLT'Г. NYOMAI O'! ÍHK ÓC 2 Y ISTVÁN b CNVVM'CNDA JÄPA.N KEZDiVASA2HEÍ,YT, Alapítási év 1680. A gyulafehérvári római katolikus egyházaié« gye kolozsvári általános helytartósága AZ ERDÉLYI RÖM. KÁT. EGYHÁZMEGYEI TANÁCS VEZETÉ;SE ALAT.T ÁLLÓ SZERKESZTETT E: SZÓCS M I H А b Y GIMN IGAZGATÓ. KE.ZDIVÁSÁRHELYI RÓM. KÁT. »NAGY MÓZES« GIMNÁZIUM (INTERNÄTUS) ÉVKÖNYVE AZ 1942-43 TANÉVRŐL. FENNÁLLÁSÁN А К 263-1К ÉVÉRŐL.

Next

/
Thumbnails
Contents