Királyi Közjegyzők Közlönye, 1910 (13. évfolyam)

1910. / 1. szám (január)

XIII. évfolyam. Budapest, 1910. január 1. 1. szám KIK. KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE (FOLYÓIRAT A PERENKIVÜL! TÖRVÉNYKEZÉS ÉS K KÖZJEGYZŐI GYAKORLAT SZÁMÁRA.) Szerkeszti: DR. HOL1TSCHER SZIGFRID budapesti kir. közjegyző-helyettes. KIADJA A MAGYARORSZÁGI KIR. KÖZJEGYZŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE. Megjelenik havonként egyszer. BUDAPEST, 1910. KÁROLYI GYÖRGY KŐ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJA V.. Arany .JAnos-utcza 1.

Next

/
Thumbnails
Contents