Királyi Közjegyzők Közlönye, 1934 (33. évfolyam)

1934 / 1. szám (január)

A jegyzői magánmunkálatok a képviselőházban. Kepes János dr.: Adalékok egy Decreta Synodalia öröklési fejezetéhez. Králik Árpád dr.: Néhány szemelvény. Közlemények. Kamaraközi értekezlet. A német közjegyzőség átalakulása. Az egységes bírói és ügyvédi vizsgálóbizottság teljes ülése. Jogerős átadó végzéssel megállapított hagyatéki tárgyalási díjak rész­ben, vagy egészben visszakövetelhetők-e a kir. közjegyzőtől. A kamarák közleményei. A közjegyzői szakkönyvtár alapja. Díjmegállapítási kérdések. Hagyatéki tárgyalási díj erejéig bekebelezett jelzálogjog a közjegyző egyszerű jelentésére törlendő. A magánmunkálkodó jegyző lelkiismeretessége. Telekkönyvi hatóság és a telekkönyvi rendtartás. Felhívás. Telman Sándor dr. az örökösödési eljárásról szóló könyvének második kiadása. Jogi műszótárak. Kihirdetett törvények. Rendeletek. Jogi- és illetékügyi irodalmi szemle. Joggyakorlat. Magánjog. Illetékjog. Szerkesztői üzenetek.

Next

/
Thumbnails
Contents