Királyi Közjegyzők Közlönye, 1942 (41. évfolyam)

XLI. évfolyam. Budapest, Í942. januárius hó. _____1. K IR. KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE FOLYÓIRAT A PERENKIVÜLI TÖRVÉNYKEZÉS ÉS A KÖZJEGYZŐI GYAKORLAT SZÁMÁRA KIADJA A MAGYARORSZÁGI KIR. KÖZJEGYZŐK ORSZÁGOS EGYLETE Megjelenik havonkint egyszer. SZEMERJAY-PETRÁN TIBOR DR. Felelős szerkesztő és kiadó: budapesti klr. közjegyző.

Next

/
Thumbnails
Contents