Korunk, 1937. január-június (12. évfolyam, 1-6. szám)

1937 / 1. szám

CENZURAT в TUDOMÁNY. IRODALOM. MOVÉSZET. ÉLET в TARTALOM BARTA LAJOS: A magyarországi paras/éirodalom csődje В ARTA SÁNDOR: FajvédeJem (Elbeszélés) JÖCSIK LAJOS: A szociográfia szociológiája MAI MAGYAR KÖLTŐK: Bárd, Berkó, Déry, Forbáéh, Gerebbyés, Korvin és Morvay verseiből NEUFELD BÉLA: Önéletrajzok HEINE HENRIKFALUDY GYÖRGY: Németország (Szatíra) PEÉRY REZSŐ: A fiatal Marx és Hege! ÚJVÁRI LÁSZLÓ: Flórián és a háború (Elbeszélés) KULTURKRÓNIKA Mai magyar festészeti törekvések (Dési Huber István) Szlovenszkói magyar könyvtemeéö (Barta Lajos) — Magyar kiilturegység vagy demokratikus kufítnrfórum? (b. e.) — Hagyo­mány és haladás (H á b e r Zoltán) — Ponyva és irodalom (G a á 1 Gábor) — A román líra kérdőjelei (K. S.) — Sík Oswald Mos­ley (Lázár Vilmos) — A Nobel'díjas 0‘NeiJl (Paul Nizan) — Az „Uj éléé“ mozgatóm Kínában (Korodi Oszkár) — Az orvos- tudomány társadalmi feltételei (Schmiedt Ferenc) GAZDASÁGI KÉRDÉSEK A svéd konjunktúra (A d á m Elek) VILAOÜZEMLE (D. F.) SZEMLE Maii román népbatladák О ‘ N e i 11 : Dynamo (M. V.) — Paul Nizan: Les Materiaiisífces de rAntiquMé (Csehi Gyula) — Maurice Sachs: André Gide (к.) — Agnes Smedley: China blnte£ (Ádám Elek) —* C. F. Weiskopf: Die Versuchung (M. E.) — Go da, Gábor: Levél а pokolból (Re menyi к Zsigmond) — Magyar szerzők csehül és szlovákul (Sándor László) BÍRÁLATOK Könyv a magyar októberi forradalomról (Horváth János) Junkerek tündöklése és nyomorúsága (Fábry Zoltán) — Zöld árvíz (Kováés József) — A kor és embere (Barta Lajos.) Bűn és büntetés (Kemény Gábor) DISPUTA A gyermekévek szexualitáséról (Gyömröi Edit) Válasz az előbbiekre (AMenau Pál) iSTévfolyam mí "'ttm linii

Next

/
Thumbnails
Contents