Korunk 1967 (26. évfolyam)

Kopándi Sándor — Lászlóffy Dezső: A munkaidő ésszerű kihasználása . VIII. 1043 Köszöntő ........................................................................................................... XI. 1483 Kötő József: Drámairodalmi örökségünk ................................................ XI. 1492 K un Endre: Az ipar szerkezeti módosulásai.................................. XI. 1497 Ű j elvek a nemzetgazdaság vezetésében.........................XII. 1627 Külpolitikánk vezérelvei.....................................................................................VIII. 1027 Lányi Gábor: Computerek a tőkés világpiacon...................................................XI. 1508 Lázár József: Humanista társadalomépítés............................................VIII. 1034 É rtelmet mozgósító irányelvek.......................................... X. 1307 T estvériségben..............................................................................VII. 912 L vov, Vlagyimir: Ötven esztendő tudománytörténetéből .... X. 1340 Máthé Jakab: Az etnolingvisztika kérdései . IX. 1209 Méliusz József: Sinkó Ervintől búcsúzva ..........................................................VII. 957 Mezei József: Fekete József szobrai X. 1388 Mikó Imre: Rög és nagyvilág.....................................................................................VIII. 1081 Miron, Costin: A társadalom kibernetikai modellálása............................ XI. 1511 N agy Csaba: Kilowattórák milliárdjai.................................................. VII. 920 Nicolau, Edmund: A gazdasági kibernetika hasznáról (Lejegyezte Ţicu Simion) .......................................................................................................... X. 1364 Occhetto, Achille: Gramsci a „nyugati“ forradalomról.....................................VII. 934 Páll Árpád: A korszerű játékstílus felé ................................................. X. 1382 P ataki József: A Hunyadiak fészkében.................................................................VII. 924 Robotos Imre: Brecht vagy az ésszerűtlenség trónfosztása . . . XI. 1538 Săhleanu, Victor: A szexológia távlatai és teendői..................... IX. 1217 Salvanu, Virgil: Időszerű városesztétika...............................................................VIII. 1056 Sándor István: Az élet titka születés előtt VII. 946 Élet a „lombikban1 ... XII. 1644 Schaff, Adam: Az „elidegenedés“ fogalmáról XI 1529 Seaborg, Glenn T.: Egy optimista nézetei a kibernetikai korszakról XI. 1517 Söni Pál: A Helikon-líra modernsége.......................................... VIII. 1070 Spielmann József: Modern gyógyászat és orvosi lelkiismeret ... X. 1374 Szántó Tibor: Matematika a gazdaságpolitikában..............................VIII. 1084 S zemlér Ferenc: Arghezi közös nyelve . . VIII. 1037 Szilágyi Júlia: Egy ismerős ismeretlen: Ilja Eh-enburg . .X. 1"46 Gulliver, Robinsontól eltérően.......................................XII. 1675 Sztrányiczki Gábor: Konkrét társadalomtudomány és módszer . IX. 1183 Takács Mihály: Tánc és ballada............................................................XII. 1670 Tompa István: Kereskedelem és tudományos keresletkutatás . . . XI. 1473 Tóth Sándor: „A tőke logikájáról“, a „nagybetűs“ marxista logikáról és egyéb tartozásainkról.................................... VII. 927 Veress Zoltán: „Értelmes utazás“ a Tiszától a Dunáig............................VII. 899 V etró Artúr: Tudományos gondolkodás, gépi civilizáció, művészet . . XII. 1680 SZÉPIRODALOM Arphezá-fordítások a régi Korunkból: Az ekéhez (Korvin Sándor fordítása).......................VIII. 1040 H alott rabok........................................................................ 1041 Katinka (Salamon Ernő fordításai)............................. 1042 Révület (Korvin Sándor fordítása)............................. 1040 Bortnyak, Anatolij: Leninhez, gyalogosan (Bölöni Sándor fordítása) . X. 1338

Next

/
Thumbnails
Contents