Korunk 1969 (28. évfolyam)

1969 / 1. szám

Tartalom (1969. január—június) Ady László: Nagykapus múltja és jelene ................................................................IV. 535 A postol, Pavel: Választás, döntés, magány és a közösség újjáépítése . I. 11 Balázs Péter: A Duna keleti kapujában . V. 684 Balogh Edgár: A politikus Ady .... I. 3 Fábry Zoltán tanítása...................................... .... III. 379 Blaiberg, Philip memoárja............................................ V. 738 Bleyer György: A Bauhaus és a Korunk................................................................V. 705 A z ötvenéves Bauhaus.........................................................................V. 696 I ngázás — urbanisztikai anomália..........................................IV. 559 B ódi Sándor: Jelzések a világűrből........................................................................ I. 18 Bodor András: Körösi Csorna Sándor, a tibetológus...................................................V. 673 Borbáth Andor: Korszerű szülészet...............................................................................III. 363 Bretter György: Paradoxon és alkotás.........................................................................V. 708 Bilchl Antal: Detta városiasodásának útja................................................................IV. 550 C ulcer, Dán: Az ember-lét problémái és a tudományos-fantasztikus irodalom.................................................................................................................... .23 Dávid László: Székelyföldi műemlékek........................................................................IV. 543 Egyed Ákos: A Székelyföld megismerésének forrásai..........................................IV. 515 F öldes László: Bajor Andor mélabús humoráról...................................................V. 720 Furdek Mátyás: Hatékony-e mezőgazdaságunk? . . .... II. 153 Galbács Mihály: Varázslat és aszketizmus..................................................................II. 195 Gáli Ernő: Társadalomtudomány és önismeret........................................................VI. 826 G álffy Mózes: Újszerűbb nyelvtanítás . . II. 203 Geréb Attila: Keresztnévadás Hodgyában................................................................IV. 547 G uevara, Ernesto ehe Naplójából........................................................................ I. 41 Halász Anna: Az új hazai filmért — őszintén ........ II. 211 Helytörténeti mozaik...........................................................................................................IV. 524 Herédi Gusztáv: Fény és árnyék Brassóban ... .... II. 178 lmreh István: Múltismeret és helytörténet................................................................IV. 503 Itt és most . . ................................................................................II, 151; VI, 823 Kántor Lajos: Illyés Gyula — vagy a cselekvés költészete...................................IV. 576 l jj. Kós Károly: A páncélcsehi vásár . . . .............................IV. 524 Kulin György: Csillagközi kapcsolatok........................................................................IV. 567 Kurkó Gyárfás: Inasélet, 1933 H- 188 Kuznyecov, Nyikolaj G. háborús emlékeiből.........................................................VI. 897 Lombardo-Radice, Lucio: Túlhaladta-e Marxot az idő?.....................................II. 172 Maros Tibor: Szervátültetés és szövetújraképződés..........................................III. 345

Next

/
Thumbnails
Contents