Korunk 1978 (37. évfolyam)

Tartalom (1978. január—június) ARADI JÓZSEF—GERGELY TAMÁS • Bomlásfelületek (Egy amatőr­csoport „mítosza“ és valósága) ................................................................ VI. 475 * * * Az egység útján............................................................................................. III. 193 BÁLINTH GYULA • Kovászna megye népessége és népesedése a XIV. században ........................................................................................................... III. 215 BODOR PÁL • A varázsló etikája — avagy: vers és hatás .... III. 224 Hová peregtek szét? (Nem könyvismertetés, csak tűnő­dés egy kötet ürügyén)............................................................... II. 137 BOÉR FERENC • Hozzászólás katarzisügyben........................................... VI. 468 BÖLÖNI SÁNDOR • A színháztól a közönségig........................................... VI. 488 EGYED ÁKOS • 1848 nemzeti és társadalmi jellege Közép- és Dél­kelet-Európában.............................................................................. V. 356 Művelődéstörténetírásunk útjai........................................... III. 196 FAZEKAS JÁNOS • A Habsburg-elnyomás Erdélyben I—III. (A nép­tömegek harca a társadalmi és nemzeti felszabadulásért — 1690— 1847)............................................................................................III. 205, IV. 303, V. 380 FURDEK MÁTYÁS • Gazdasági modell — gazdasági mechanizmus . V. 353 GALL ERNŐ • A „felemelt fő“ dramaturgiája és filozófiája . . . VI. 449 Az alkotó gondolatról................................................................ I. 9 M egváltás és végítélet között........................................... IV. 291 GÁLL JÁNOS • Az új nemzetközi rend Nieolae Ceauşescu elvtárs felfogásában........................................................................................................... I. 14 CS. GYlMESI ÉVA • Az örök: az út...................................................................... II. 130 H AJÓS JÓZSEF • Morus-tézisek....................................................................... IV. 311 JAKÓ ZSIGMOND • Kelemen Lajos üzenete........................................................ V. 365 J ENEI DEZSŐ • Magyar nyelvű műszaki irodalmunk............................. IV. 281 KALLÓS MIKLÓS • Forradalmárnak lenni..................................................... I. 7 K ÁNTOR LAJOS • Hálátlan színház, hálás publikum? (avagy a fordí­tottja sem igaz...)............................................................... VI. 438 Irodalomhasználat, 1978 II. 81 KÁNYÁDI SÁNDOR • Beszéd próféciával........................................................ II. 88 K. L. • Szilágyi Domokos évei.................................................................................. II. 105 KOCSIS ISTVÁN • Az öntörvényű dráma és színművészet .... VI. 464 KOVÁCS ANDRÁS • Stílusok, művek, mesterek................................................. V. 376 KOVÁCS ILDIKÓ • Műhelynapló-jegyzetek.................................................. VI. 472 * * * Kultúraépítő volt................................................................................................... II. 95 KŰN JÁNOS • Világkereskedelem és új nemzetközi gazdasági rend I. 18 LÁSZLÓFFY ALADÁR • A Reménytelen Alapvető.......................................... II. 97 LORCA, FEDERICO GARClA • A színházról (András László fordítása) VI. 447 MAJTÉNYI ERIK • Szilágyi Domokos levelei................................................. II. 118 MAROSI PÉTER • Színikritikától a dramaturgiáig.................................... VI. 458 * * * Mérnöki alkat, életforma, alkotókészség................................................. V. 397 M ORAVEK LÁSZLÓ • Mecénás és irodalom........................................................ II. 90 M ÓZES ATTILA • Töredék kritika egy porcelánboltról, melyet hiába dúlnak fel ismételten az elefántok......................................................... VI. 502 PÁLL ÁRPÁD • Brecht és a Berliner Ensemble (Utak, eszmék, viták) VI. 497 2

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents