Korunk 1982 (41. évfolyam)

1982 / 1. szám

* * * Üj év — új távlatok — új feladatok 1 K. L. • Irodalomtörténeti perspektívák 4 LÄNG GUSZTÁV • A próza aratása 5 * * * A Horváth István-jelenség (Ahogy Kiss Jenő látja — Kérdez: Cseke Péter) 10 JANCSIK PÁL • Vers a Szent György-szobor elveszett pajzsára (vers) 18 SZABÓ ZSOLT • Gyökerek után kutatva 19 * * * Az irodalmi értékek védelmében (Barta János és Gürömbei András válaszol Katona Adám kérdéseire) 24 MÁTYÁS B. FERENC •. Pillanatkép (vers) 30 BORI IMRE • A versszerüségről 31 GÜMÖRI GYÖRGY • A magyar vers fordításának lehetőségei, útjai 35 ROTH ENDRE * Szerelem és humánum (Szeget szeggel — Szeutivánéji álom) 40 BALÁZS SÁNDOR • Spengler és a nemzetiségi magatartás 45 SZÁSZ JÁNOS • A szellem tükrében (Kezesség) 51 JEGYZETEK ■. : I KANTOR LAJOS • Megkésett távirat Molter Károlynak 53 KOVÁCS NEMERE • A szebb szóért 54 LAzAK IRÉN • Mit adbat ma az iskola? 56 DOKUMENTUMOK KANTOR LAJOS • Tamási Áron — három arckép tükrében ([Móricz Zsigmond] — Bánffy Miklós — József, a költő) 5T LÁSZLÓ FERENC • Széljegyzetek egy névjegyre 59 ÉLŐ TÖRTÉNELEM GAAL GYÖRGY • Akik „kimaradtak“ a Panteonból I. 61 BOLDIZSÁR ZEYK IMRE • A 375 éves tordaszentlászlói iskola I. 65- • ' '• ÎL SZEMLE BORCSA JÁNOS • „végül megtalálod az ünnepet?" 69 MAROSI PETER e Szomszédolás 72 K. L. • Czine Mihály: Nép és irodalom I—II. (Könyvről könyvre) T5 R. I. • Rolla Margit: A fiatal Kaffka Margit (Könyvről könyvre) 76 , LAtOHATAR Salat Levente: Műveltségintegráciő és oktatás (Valóság); Sz. I.: Az anyanyelvi ne­velés tartalma és feladatai (Magyar Nyelvőr); Sz. E.: William Saroyan halálára (Time) SZERKESZTŐK—OLVASOK ILLUSZTRÁCIÓK Debreczeni László, Domokos Péter, Györkös Mányi Albert, Kazinczy Gábor, Mérey András KORUNK ALAPÍTOTTA Dienes László (1926) — SZERKESZTETTE Gaál Gábor (1929—1940). Főszerkesztő: Gáli Ernő • Főszerkesztő-helyettes: Rácz Győző Felelős titkár: | RITOOK JÁNOS | Szerkesztőség: Kolozsvár-Napoca, Mőcok útja 3. Telefon: 2 18 36 (főszerkesztő); 1 60 30/117 (titkárság); 1 60 30/125 (szerkesztők). Postacím: 3400 Cluj-Napoca, căsuţa poştală 273. Republica Socialistă România.

Next

/
Thumbnails
Contents