Közgazdasági Szemle – 1905.

33. kötet

TARTALOM. 1905. XXIX. ÉVFOLYAM. — 33. KÖTET. I. Értekezések. 01da l Árkövy Richárd: Az önálló gazdasági berendezkedés eló'feltételei ... 321 Bánfi Oszkár: A pénzintézeti betétek megadóztatása Magyarországon . 115 Bánfi Oszkár: A budapesti pénzintézetek üzleteredményei 337 165 Békésy Géza : A lakásnyomorról Czakó Emil: A bankok a kereskedelem szolgálatában (I.) .... Hegedűs Lóránt: Neményi Ambrus f Heller Farkas: A városba tömörülés jelensége Magyarországon Hegyeshalmy Lajos: A st. louisi kiállítás némely tanulságai . . . Katona Sándor: Vámpolitikai nehézségek az önálló vámterületen Kovács Gábor: A földbirtok árának befolyása a gazdaság intensitására 178 Kovács Gábor: Az orosz alkotmányos mozgalmak és az agrár reform . 346 Kováts Ferencz : A városba tömörülés jelensége Magyarországon ... 13 Ifj. Leopold Lajos: Parasztgyermekeink és a tehéntej 355 Makai Ernő: Az állami sorsjegy kölcsönök 396 Mandelló. Gyula : Sociálpolitikai programm 81 Mandelló Gyula : Magyarország, Ausztria és a Német birodalom bűnügyi statisztikájának főbb eredményei a XIX. század utolsó negyedé­ben (I., II.) 258, 408 Márki Hugó : Schwartner Márton és a statisztika állása a XVIII. és XIX. század fordulóján 32, 93 Moldoványi István : A berni nemzetközi munkásvédelmi conferentia . 391 Ruttkay Vilmos: Az angol vámpolitikai mozgalom új fordulatai ... 3 Schober Albert: Magyarország liszt- és gabonakivitele . 155 II. Közlemények és ismertetések. Állatösszeirás eredményei, az 1904. évi 371 Amerikai ipar és kereskedelem. [H. L.] 198 Bánsági német telepek [M.] • 143 Biztosítási jog [Parlagi Imrei 68 Gsibonaraktár-szövetkezetek [th] 382 George Vivian Poore. 1848—1904. [Sassy János] 200 Helyreigazítás. [Fenyvessy JózsefJ 384 Hétközi munkaszünet [Moldoványi István] • 453 Iparpolitika [Kovács Gábor] 138 Ipari betegségek és a munkaadó szavatossága [Moldoványi István] . • 144 Ipari szövetkezetek [Téglás Béla] 306 Kartelitörvény [M.] 134 Kivándorlás [KG.] • 142 Községi takarékpénztárak [h] 373 Magyar gazdaságtörténelem [Kovács Gábor] • 380 Magyar Közgazdasági Társaság 206, 308, 390, 457 Magyar Közgazdasági Társaság névjegyzéke 73 Magyar Közgazdasági Társaság 1904. évi működése 315 Magyarország közgazdasága [—dr—] 185 Magyarország közgazdasága. Válasz. [Milhoffer Sándor] Viszon­válasz. [—dr-] 385 Magyar vallás- és társadalom-reformatorikus munka. [M.] 152 Mezőgazdasági munkáskérdés. [M.] . • 301 Munkaviszony, a — felmondási határidejének szabályozása Franczia­országban [Moldoványi István] 148 Nemzetgazdaságiam seminarium jubileuma, [m. zs.] 300 Olomveszély (pályázati hirdetés) 153 Omke [m. zs.] 72 Országos Központi Hitelszövetkezet congressusa [th] 296

Next

/
Thumbnails
Contents