Központi Értesítő, 1879 (4. évfolyam)

50205 a, „JLözportti Értesítő" 1879-гк, év másod föléről. (A czégek mellett kitett számok a „Küzp. Ért." lapjainak folyó számait mutatják.) I. Egyéni és társas czégek. Abele» & Földiák, 52. Abeles és Spitzer, 83. Ács Péter, 97. Adamovits Teresie, 67. Adler Dávid. 74. Adler Rosa, 58. Ádler Soma, 72. Adler Vilmos 82. Adler Fülöp és fia, 80. Adolf Ede, 95. Agramer erste kroatische •parcassa, 71. Agular D., 68. Agular L , 70­Albina institutulu de cre­ditu si de economie, 68, 91. Allemann J., 93. Altalános tisztviselői élel­mezési egylet, 74. Atlman Albert, 8!. Altmann M , 9(5. Amirás Nina, 86. Áiiderlik Sándor, 52. Andrényi Károly és fia, 78. Anhalzer Jakob, 70. Angol magyar bank rész­vénytársaság felszámolás alatt, 96. Apfelman Kari, 88. Aradi Széchenyi gőzmalom részvény társaság, 73. Arad-temesvári vasút, 55. Aradcki Justina, 79. Arko Anton, 58. Arko Bracá, 66. Ar.-maróthi takarékpénztári részvénytársaság, 54. Aszódi takarékpénztár, 55. Auspitz Robert, 85. Austerliiz R.. 6i. Austerweil Dániel, 52. ZB Bachrach Jakab, 54. Bács-bresztovátzi takarék­szövetkezet, 56. Bács-topolyai takarékpénz­tár, 55. Bácsujfalvi általános gabna­kisegitő szövetkezet, 67. Baiersdorf, Biach & Co., 60. Bajcsy Ferencz, 70. Back Károly, 59. Bakabányai kölcsönös se­gély-egylet, 63. Balázs József, 53. Balázs László, 95. Balázsv S., 54. B.-Gyarmati népbank, 54. Balassa-gyarmati takarék­pénztár 78. Balatonfüredi önsegélyegy­let mint szövetkezet, 80. Balogh János idősb, 53. Bánik Paul, 60. Bányay János, 81. Bányai Róza, 67. Barisié Milko, 58. Bariáic Braca, 60. Báron Lipót, 75. Báron Mór, 81. Barsi Rezső, 90 Bártfai gyufagyár részvény­társaság, 94. Baruch Jos. 65. Báttas/.ék - Dombovár-Záká­nyi (Duna-Drávai) vasút, 61. Bauer Adolf, 56. Bauer Joh., 69 Bauer Zsigmond, 68. Bauer Adolf és Haszier S„ 72. Bauer et Ehrlich, 66. Baumgartner Alois, 79. Baumann Tivadar, 64. Bazala Pál, 88. Bécsi olaj ipartársaság pesti fiókja, 76, 79. Beczkay Árthur, 88. Beck F., 96 Beck & Pollák, 72 Benedek testvérek, 79. Benkert György, 53. Benkó Károly és társa 52,52. Binyovits W., 73. Beer Lövv Gebrüder, 62. Berecz E. L., 88. Bergid J. F., 55. Bergel Lajos, 85. Berger Jacob, 67. Berger Sum., 70. Berger Brüder, 65. Berko István, 73. Berko József, 74. Berkó Mihály, 80. Bernhardt В.. 93. Beroimszky W., 67. Beszterczebányai hitelegy­let, 66. Beszterczebányai takarék és előleg társulata az osz­trák-magyar első általá­nos tisztviselő egyletnek szövetkezet korlátolt fe­lelősséggel, 62 Betlheim Arnold, 58. Bettelheim & Сотр., 70. Bielek Aladár, 73. Bielitz W., 70. Biermaim Károly, 83. Bihaly Ignáez, 56. Bihar-mező-keresztesi se­gély-egylet szövetkezet, 75. Bildhauer József. 68. Bildhauer és Lövenhardt, 86. * Bittó Sándor, 76. Blájer Blime, 95. Blankenberg W., 87. Blau Áron, 67. Blau Salamon, 81. Blatnják Tamás, 63. Blazek Adolf, 67. Bloch A., 63. Bloch Wilhelm 57. Blum Mórné, 55. Blum Samuel, 83. Blum Samuul & Сотр., 83. Bliimenfeld Náthán, 68. Blüeher R., 64. Blücher Simon, 64. Bliihweiss Julius et Söhne, 71. Bódy János, 69. Bodiczky & Schavrnoch, 56 Boér Sándor, 57. Boér Sándorné, 57. Bogdán István, 51. Bock Jakob, 64. Bok József, 95. Bohren Péter, 60. Boriszák és Kosa, 62. Borsod-miskolczi kihá/asitó egylet, felszámolás alatt, 68. Boskovics A. & Söhne, 63, 63. Bozsek József, 91. Böhm Mór, 53. Bradvarovié M, 92. Brasch Th., 60. Braun Miksa, 61, 82. Braun Daniel és Arnold, 93. Braunfeld Izsák knátz, 88. Brauswetter János fia, 58. Brtiner Rézi, Geseit Adolf­né, 80. Brenner Jos., 91. Breslmayer Adolf, 83. Breuer L., 77. Brichta Jacob, 50. Bródy L., 68. Bruck Gyula, 82. Brukner Alb, 80. Bruckner Gábor, 67. Bruckner M., 51. Brunhuber József, 52. Brust testvérek, 64. Brückner J., 90. Brüll Jakab, 84. Brün Róza, 68. Brünauer Ádolf, 85. Buchsb ium В.. 74. Buchter J., 52. Buday Béla, 78. Budai hegypálya-társaság, 56. Budai közúti vaspálya-tár­saság felszámolásban, 61. Budapesti т. k. államvas­utak állomásán alkalma­zott személyzet takarék­és előlegezési egylete mint szövetkezet, 96. Bpesti géptéglagyár rész­vény-társaság végleszá­molás alatt, 93. Budapesti munkás fogyasz tási és önsegélyző szö­vetkezet, 53. Budapesti „Szlavia" prágai kölcsönös biztositóbank vezérügynöksége, 86. Budaspitz J., 68. Burghardt István, 82. Burger Ödön, 62. Buró E 'Г., 88. Busek & Co., 54. Butz Ferencz, 96. Bú/.eskó János, 94. Buziási takarék- és hitel­egylet korlátolt felelős­ségű szövetkezet, 71. Büch er Franz, 76. Büch 1er Mór, 57. С Casper Heinrich, 92. Chemez Rezső, 93. Ciegler Jacob, 62, 93. Corossacz Fr. & figlio, 61. Cosulich & Hoffmann, 59. Csáki & Cie., 97, 97. Csáktornyai takarékpénz­tár részvénytársulat, 58. Csákvári segélyegylet, 85. Csányi műmalom társulat, 81. Cséber Erster Vorschuss­Verein mint szövetkezet, 60. Csepreghy János, 86. Csisko János, 51. Csurman Ferencz, 93. Csutak Péter és fia, 94. Csutak testvérek, 94. Czárán Edéné 83. Czarán Manó, 74. Czeke József és társa, 84. Czekkel Ferencz, 78. Czell Friedrich & Söhne, 52. Czigler Benjámin, -'S. Czima György, 68. Czinner és társa, 97. Czirják Károly, 67. Czöndör György, 51. Czöndör József. 52. Czukor J.-né, 89. Daiovits M, 54. Deák János fia Deák Géza, 60. Deckner Ferencz, 71. Dely Zsigmond, 58. De!y Zsigmond utóda 58. Dengler Antal, 57. Depóid Lajos, 75. Depol Luigi, 53 Derera Matyus & Sailer, 60. Dessauer Max, 76. Detter Nándor, 66. Deutseh Albert, 63, 96. Deutsch Dávid, 88. Deutsch Emánuel, 69. Deutsch Fani, 69. Deutsch Heinrich, 93. Deutsch К. I., 57. Deutsch Lipót, 89. Deutsch Mór, 82. Deutsch L. Mór, 71. Deutsch Mathias, 55. Deutsch Márk, 69. Deutsch Zsigmond, 97. Deutsch Adolf fia, 83. Deutsch G. Sándor és tes­vére, 85. Deutsch lg. és fia, 52, 52. Deutsch L. Mór és fia, 71. Deutsch Salamon Scheibner & Сотр. 60. Devecser takarékpénztári részvytársulat, 77.

Next

/
Thumbnails
Contents