Központi Értesítő, 1881 (6. évfolyam)

í)uy ( 50905 szzmo. kos K j ' ' éQ FAJinASSftSÄ NÉVJEGYZÉK t ^ \ ^ A: „KÖZPONTI ÉRTESÍTŐ" 1881-ik ÉV ELSŐ FELÉRŐL (A czégek mellett kitett számok a „Közp. Kit." lapjainak folyó számait mutatják.) I. P I Egyéni és társ^ czégek. Abauj-szántói takarékpénz-1 tár mint részvény tár­saság, 39. Abelesz M. 27. Abelesz Isack Solm, 43. Abeles & Klinger, 50, 50. Ábrahám Klára, 55. Adamovié Stefan, 61. Adler Adolf, 21. Adler E., 52. Adler Jónás, 48. Adler Josef, 35. Adler July, 10. Adler Moritz, 52. Adler Péter, 50. Adler és Berger, 8. Adler és Gold, 18. Adler Mózes és Adler Mayer, 25. Adon'yi takarék - pénztár részvény társaság, 61. Agio Ivan pl., 23. Agramer General-Bepräsen- j tanz der „Slavia" gegen­seitigen V ersicherungs­bank in Prag, 49. Agulár Béni, 10. Aigner Antal, 9. Aigner és Ujlaky, 26 Allbauer Ferencz, 6. Alberti-irsai önsegélyző-szö­vetkezet, 51. Alföld-fiumei vasút nagy­várad-eszéki része, 3. Alsó-Lendvai takarékpénz­tár 3, 47. Alt Márk, 23. Altmann Hani, 30, 40. Amigó Mór, 62. Andrényi Károly és fia, 7. Angol-osztrák bank buda­pesti fióktelepe, 33. Aradi ipar- és népbank, 28, 29. Arad - Kőrösvölgyi vasút 28, 29. Arich Matija, 25. Arzt Louise, 1. Arzt & Comp, 7. Ascher Bernáth, 32. Ascher B. és fia, 32. Associazione di risparmio dí antecipazioni e di sus­sidio dei lavoranti nelle officine della r. ferrovia ung, di Stato in Fiume, 43. Asztalos Károly, 53. Ausländer Lipót, 8. Austeriitz A., 27. Austeriitz & Pick 22. Babié Gjuro, 2. Habié P., 2. Babié Stevo. 43. Babrug Josip, 25. liacic Anton, 32. Hader A., 57. Bader Adolf, 35, 39. Baeuml Lipót, 30. Baic G., 25. Baiersdorf, Biacli & Comp. 9. Bajai kölcsönös segélyző egylet, 28, 29, 60. Back L Soma, 19. Bababányai kölcsönös se­gély-egylet, 61 Bakaiovié Jovan, 22. Bakmaz Mihajlo, 61. Bakmaz St.. 22. Balánbányaer Sieoenbürgi­1 sehe Kupfurbergwerks­Actien-Gesellschaft, 1. Balla László, 24. Balatonvidéki takarékpénz­tár önsegélyző-egyl. mint szövetkezet, 34 Bálint Károly, 54. Bálványi Ferencz, 48. Bánát-Komlóser Sparcassa mint részvény - társaság, 50. Bánát-komlósi takarék- és előleg-egylet mint szövet­vetkezet, 53. Banka Fiumana, 46. Barako Arseny, 17. Barako Nikola, 18. Barber és Deutsch, 60. Barber Heinrich & Sohn, 46. Barber Heinrich & Söhne, 40, 40. Bard Ármin, 25. Barna Zsigmond, 33. Barta Sándor, 56. Bartus Mátyás, 12. Bäsch Albert, 6. Bastaié Natalie, 61. Báttaszék - Dombovár - Zá­kányi (Duna-Drávai) vasút 38. Batusié Katarina, 25. Bauer II., 22. Bauer Hermán, 38, 46. Bauer Márta, 51, 54. Bauer Bosa, 22. Bauer Jakob i sin, 19. Bauer Casimir, Hillebrand und Comp., 9. Baum Viktor, 49. Baumgarten A. fia, 30 Baumkirchner A. S., 10. : Bayer Sándor, 44. Bayer F. J özvegye, 7. Bavagnoli Ljudevit, 24. Becsák Béla, 46. Beer I., 1. Beig és Kohn, 25. Behron Brüder, 33. Beck Fülöp, 44. Heck László, 20 Békésy, 5. Belovarska stedionica, Belovarska pomoena 52. Borek Dániel, 7. ! Boric M., 25 Borkovac Karl, 25. »orkowetz Tliomo, 2o. Bornstein Jakab, 50­Borovié David, 24. Boschan testvérek, 26. Boskovic Georg, 23. Boskovic Milan, 3. i zjid- Hosznay J., 36. ruga sa sjedistem u Be- Boxhorn Yilmos, 39. lovaru, 62. j Hozic Dragutin, 25. Bellus József, 48. Benakovic Mihajló, 23. Benceviéa Josipa naslied­nici, 52. Benedek Gyula, 35. Beneschofsky Lipót, 14. Beregmunkácsi takarék ­pénztár, 50. Beregszászi gőzmalom-rész­vénytársulat, 11. Berger Adolf, 58. Berger Fülöp, 59. Berger Moritz, 3. Berger Sándor, 54. Berger Jakab ifjabb, 30 Böhm Maria, 12 Böhm Zsigmond, 62. | Bradicich F., 54. Bradvarovic M. 34. Braillard Károly, 56. Brandstein B., 27. Brankovics Johann & Sohn 31. Braun Adolf, 55. Braun Joachim, 40. Braun Kari, 22. Braun Moritz, 26. ! Braun S., 5. Braun Samuel, 23. Breier Heinrich, 8. Berger J. & Comp. 6. ; j 2 3. Berger & Poll m Liquida- ^ 2 3 tion, 51 Berger Breyer Willi., 23 Breitner Czili. 54. Berényi Bernfel«] Berta Beszte; let Beszte pénz Beszterc,^-,^. - - ­és elo^í^latífi^ osztrák-magy«' eltő"a lános tisztviselői egylet­nek korlátolt felelősségű szövetkezete, 58. Beszteri Antal, 26. Biczák István, 53. Bieber Antal, 14. Billa Paul, 38. Birnbaum Sándor, 17. Bischitz Dávid, 13, 15. Bizal Mihajlo, 23. Blalim Katarina, 23. Blasitz Sándor, 20. Blau Gyula, 61. Blau L., 4. Blau Lázár, 52. Blau Nathan junior, 51. Blau Lázár és fia, 52. Blau Gyula Ifj. és társai, 13, 15. Blejer özvegy Mórné, 31. Bleier Sofija, 22 Bloch Salamon, 43. Bloch és Pollák. 5. Bocsányi István, 8. Bogdán S. Ida, 51. Brem Vilmos, 62. Bresslauer Eszti, 21. „Breznóbányai önsegélyző­egylet", 40. ;rezónoczy János, 50. iroch Adolf, 8. r!ródy Ignátz, 36. Brody testvérek, 28, 29. Brodska Stedionica, 8. Brolich A. M., 61. Brommer A., 44. Broz Mirko, 35. Bruck Betti. 35. Brunner C., 56. Brunhuber Lőrincz, 17. Brunhuber és Paulheim, 17. Brunschmiedt Matija i sin 20. Brust testvérek, 38. Brück Alfréd, 58. Brüll Károly, 9. Buchmann Martin, 13 Buchsbaum & Woronin 60. Buchmann Martin, 15. Budák Ignacio et Comp. 52. Budák Marija udova, 22. Budaeőrsi takarékpénztár, 26. Budapesti iparbank, 43. Budapesti közúti vaspálya­társaság, 27, 31, 52. Budapesti „Le Phenix" franczia életbiztosító rész­vénytársulat magyaror­szági képviselősége 28, 29. Budapesti The N'eW'ehate Asphalte Comp ny (Li­mited), 20. Buararski Julijana. 21. Bulbuk Kristóf, 2 \ Buly Hermann, 2i ;', 29. Bunderla János özvegye, 27. Bunjevac Marko. 25. Buäljeta M., 49. Bunzl & Biach, 4. Bürger Zsigmond özvegye, 25. Buziási takarék- és hitel­egylet korlátolt felelős­ségű szövetkezet, 47. Büchler Mari, 6 Büchler Mór, 35. Büchler és Lédig. 25. Büdszentinihályi segélyző népbank, 39. C. Cakója Marija et Comp., 61. Cassa comunale rí rispar­mio in Fiume, 38. Cassa di risparmio popolare v (Pucka Stodionica), 46. Őerevifer Spaar und Aus­hilfs-Verein, 21, 62. Ciganovié P. i sin, 52. Ciner Sámuel, 24. Churin Sománé szül. Lö­vinger Róza, 49. Clignon V., 23. Coíak M. udova, 25. Colanovié Illia, 25. Copp Stefan, 25. Coppet Giuseppe, 32. Cornides L., 16. Cosma Georgiu, 30. Covic Mato, 13, 15. Crobath Joso, 22. Cunradi E., 11. Cunradi & Lemuth, 11. Curié C., 25 Csabrendeki takarékpénz­tár, 5. Csajághi kölcsönös önse­gélyző egylet mint szö­vetkezet, 62. Csáktornyái takarékpénz­tár részvénytársulat, 48. Csallóköz-szerdahelyi taka­rék-pénztár, 56. I Csanády Imre, 30. Csengery Antal, 12. ! Csepregi Répczevidéki ta­karékpénztár, 38. Csergőfy János, 30. Cserveny Anton, 51.

Next

/
Thumbnails
Contents